REALIZACJE W LICZBACH

1,56 mln m3

Odhumusowanie

1,47 mln m3

Wykop

1,59 mln m3

Nasyp

0,48 mln m2

Nasyp po ulepszeniu

0,26 mln m3

Wymiana gruntu

0,56 mln m2

Stabilizacja i profilowanie podłoża

1,9 mln m3

Transport od 0 km do 2 km

0,2 mln m3

Transport od 2 km do 13 km

0,17 mln m2

Podbudowy z kruszywa

0,1 mln m2

Ułożenie geowłókniny

0,03 mln m2

Ułożenie kostki

0,12 mln m2

Humusowanie skarp i obsiew