ROBOTY ZIEMNE

Jest to podstawowy segment działalności Emeco Budownictwo obejmujący kompleksową realizację projektów na każdym etapie zadania inwestycyjnego. Szeroki zakres wykonywanych robót dotyczy: odhumusowania, makroniwelacji terenu, wymiany gruntów, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, budowy nasypów, rekultywację terenu.

Roboty ziemne Emeco Budownictwo
Roboty ziemne Emeco Budownictwo